Odborný program

 

TÉMA:
Vybrané kapitoly z alergologie, klinické imunologie a pneumologie a dalších oborů - pro specialisty i praktiky

Pátek, 10. května – Smetanův dům

12,00 – 12,10
ZAHÁJENÍ
Novák, Solovič, Petrů, Koblížek, Jeseňák

12,10 - 12,25
Ohlédnutí za uplynulými ročníky setkání a jeho budoucnost
MUDr. Jiří Novák


I. PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

12,25 - 12,45
TBC v roce 2024
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. I. oddelenia pneumoftizeológie, Vyšné Hágy. Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS.
12,45 - 13,00 Diskuze. Moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

13,00 - 13,25
Náhlé příhody v pneumologii
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Pneumologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové, přednosta.
13,25 - 13,40 Diskuze. Moderuje doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.

13,40 - 14,00
Anafylaktická reakce u dospělých i dětí
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI. JLF UK Bratislava a UN Martin. Prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.
14,00 - 14, 15 Diskuze. Moderuje prim. MUDr. Eva Daňková, CSc.

14,15 - 14,45 Přestávka


II. BESEDY S ÚVODNÍMI PŘEDNÁŠKAMI

14,45 - 16,00
Těžké otázky o lehkém astmatu
MUDr. Jiří Novák
Zamyšlení nad diagnostikou, léčbou a prevencí průduškového astmatu u dětí, dorostu i dospělých, běžná praxe versus doporučené postupy. Podklady k besedě.

Volná rozprava

Obtížně léčitelné astma a jeho léčba včetně AIT
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Materiály a úvahy k besedě.

Volná rozprava


Sobota, 10. května – Smetanův dům


I. PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

8,30 - 8,50
Novinky v alergologii
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha. Člen výboru ČSAKI
8,50 - 9,05 Diskuze. Moderuje prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI.

9,05 - 9,45
Inhibitory protonové pumpy a imunita
PharmDr. Josef Suchopár. DrugAgency a.s., Praha
9,45 - 10,00 Diskuze. Moderuje MUDr. Jiří Novák

10,00 - 10,30 Přestávka

10,30 - 11,20 - Rezervováno


II. PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

11,20 - 11,35
Postovid stále aktuální
MUDr. Mikuláš Skála
11,35 -11,50 Diskuze

11,50 - 12,05
Primární protilátkové imunodeficience
Doc. MUDr. Zita Chovancová, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
12,05 - 12,15 Diskuze

12,15 - 12,30
Sekundární protilátkové imunodeficience
MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., Ústav imunologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
12,30 - 12,40 Diskuze

12,40 - 12,55
SCID - screening v České republice
MUDr. Eva Hlaváčková, Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
12,55 - 13,05 Diskuze

13,05
Závěr. MUDr. Jiří Novák, MUDr. Mikuláš Skála


KULTURNÍ PROGRAM

Pátek, 10. května
18,45 Bratři Ebenové. Smetanův dům


SPOLEČENSKÝ VEČER

Pátek, 10. května
20,30 – 24,00 hod.
Společná večeře/Zámecké návrší
Prostory bývalého pivovaru, zámecký areál.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina The Villains (Praha)
Společenský program není financován z příspěvků farmaceutických firem


ZÚČASTNĚNÉ OBORY A JEJICH ZASTOUPENÍ

Funkční diagnostika a tělovýchovné lékařství:
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, LF UK a FN Praha Motol
MUDr. Kryštof Slabý, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, LF UK a FN Praha Motol, místopředseda České společnosti tělovýchovného lékařství

Fyzioterapie:
Doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D., (dříve Neumannová). Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc

Imunologie:
RNDr. Vlastimil Král, CSc. Centrum imunologie a mikrobiologie, ZÚ Ústí nad Labem, člen výboru ČSAKI a předseda sekce laboratorní imunologie
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Klinická farmacie:
PharmDr. Josef Suchopár. DrugAgency a.s., Praha

Klinická farmakologie:
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D. Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava

Pediatrie:
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI. Prezident SSAKI. JLF UK Bratislava a UN Martin.
MUDr. Jiří Novák. Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii, Praha

Klinická imunologie a alergologie:
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, člen výboru ČSAKI
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, FAAAAI. Prezident SSAKI. přednosta dětské kliniky Martin. JLF UK Bratislava a UN Martin.
Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. Vědecký sekretář SSAKI
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň. Člen výboru ČSAKI a ČPFS

Pneumologie a ftiseologie:
Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN Praha, předsedkyně ČPFS
Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Pneumologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, vědecký sekretář ČPFS
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. I. oddelenia pneumoftizeológie, Vyšné Hágy. Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS. konzultant WHO pre TBC, vedúci kolaboratívneho centra WHO
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Pneumologická klinika, LF UK a FN Plzeň, člen výboru ČPFS a ČSAKI.

Psychiatrie:
Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. Psychiatrická klinika, LF UP a FN Olomouc, člen výborů Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii