Odborný program

 

TÉMA:
SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST V ALERGOLOGII, IMUNOLOGII, PNEUMOLOGII, ORL, FARMAKOLOGII, PEDIATRII A PRAKTICKÉM LÉKAŘSTVÍ. INTERPRETACE NÁLEZŮ.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

při prudkém nárůstu poznatků i využívání techniky v medicíně závisí často osud pacienta na spolupráci specialistů mezi sebou a také s praktiky. Zaměřme se tedy při našem XXII. setkání na dluhy, které v tomto směru pociťujeme. Pokusme se přispět k dolaďování součinnosti vzájemně provázaných oborů, uvedených v záhlaví. Jejich funkční harmonie je také závislá na úrovni komunikace mezi lékaři. S přívaly nových informací v jednotlivých specializacích ubývá jejich srozumitelnosti pro ostatní obory.

Nejde jen o terminologii - méně známé pojmy či fráze, nezřídka přebírané z cizích zdrojů s problematickými překlady či originály. Až martýriem mohou být zkratky, které sice urychlují sepsání zprávy, ale adresáta mohou stát několikanásobek času anebo vedou k nesrozumitelností sdělení.

V přednáškách, diskuzích a besedách v Litomyšli využijeme vysoce kvalifikovaných zástupců různých oborů k odstraňování některých překážek v našem dorozumívání. Ve sborníku přednášek bude otištěn i seznam častějších zkratek z některých specializací. Také se zaměřme na další slabé místo v naší spolupráci - potřebnost interpretace určitých odborných nálezů, bez které mohou být pro lékaře jiného zaměření nesrozumitelné nebo matoucí. Pokusme se zamyslet i nad obecným nedostatkem našeho zdravotnictví - nezřídka pociťuji absenci smysluplného rozdělení rolí a úkolů mezi jednotlivé specialisty a praktiky.

Účastníci naší konference mohou zaslat předem své náměty, otázky či příspěvky pro oblíbené besedy na pódiu, v sále i kuloárech na mojí adresu (kontakty).

Těším se na Vaši účast. MUDr. Jiří Novák.