Fotografie ze 17. ročníku, květen 2018

 

Zahájení

 
 

Přednášející

 
 
 
 
 
 

Diskuze

 
 
 
 
 
 
 

Besedy

 
 
 
 
 
 
 
 

Plénum a sál

 
 
 
 
 
 
 
 

Jednání

 
 
 
 

Workshopy

 
 

Zakončení a loučení